Data Science

Kansen spotten in zorgdata en zorgprofessionals aan kennis helpen die hen in staat stellen om betere zorg te leveren. Dat is waar de data scientists van Adasco voor gaan.

Wat zijn de vragen waarop de zorgprofessional een antwoord zoekt? Welke registraties over dit onderwerp kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing? Hoe leggen we verbanden tussen verschillende gegevens?

Wij selecteren voor ieder zorgvraagstuk relevante informatie uit die enorme brei aan ongestructureerde data waarover de zorgorganisatie beschikt. Uit deze historische ‘big data’ halen we patronen waarmee we machine learning modellen ontwikkelen. Deze algoritmes berekenen nauwkeurig hoe het patroon zich in de toekomst voortzet, zodat voor de zorgprofessional duidelijk wordt wat hij kan verwachten.

Onze data scientists zijn ervan overtuigd dat het antwoord op talrijke zorgvraagstukken zeker weten ligt verscholen in de grote hoeveelheden aan zorgdata.

Zo laten data scientists van Adasco gegevens die op zichzelf weinig zeggen samen een nieuw verhaal vertellen aan de zorgprofessional. Een verhaal dat waardevolle inzichten biedt voor het verbeteren van het zorgproces.

Data Engineering

Praktische oplossingen bouwen die zorgprofessionals van waardevolle informatie voorzien. Dat zijn de zaken waar de data engineers van Adasco zich over buigen.

Welke middelen en manieren passen we toe voor het verzamelen van big data? Hoe regelen we dit op een efficiënte, veilige en effectieve manier? Welke structuur brengen we aan om big data te ordenen?

Wij bedenken, ontwerpen en ontwikkelen voor ieder zorgvraagstuk een betrouwbare data-infrastructuur. Dat doen we via ons D² Platform, maar ook voor de bedrijfsapplicaties van de gebruiker.

Onze data engineers bouwen het proces dat relevante data realtime wordt ophaalt uit verschillende gegevensbronnen en dit transformeert tot een bruikbaar formaat.

Wij brengen zorg en data bij elkaar.

Projectmanagement​

Data science-projecten zo organiseren dat deze tot concrete resultaten leiden en waarde toevoegen. De projectmanagers van Adasco houden van een effectieve en efficiënte manier van werken richting een duidelijk doel.

Wat kan onze organisatie met die grote bak aan data om zorgvraagstukken te beantwoorden? Hoe vinden we synergie tussen verschillende processen? Wat is er nodig om ruwe gegevens te transformeren tot waardevolle informatie?

Op deze en andere vragen hebben de projectmanagers van Adasco heldere antwoorden. Wij weten de efficiënte manieren voor het verwerken van data in te richten, hoe en welke processen een organisatie het beste kan automatiseren, en hebben de software om data effectief te analyseren.

Onze projectmanagers zijn de spin in het web voor organisaties die data science willen toepassen. Dankzij onze inhoudelijke kennis en ervaring als data scientist vormen we de ideale schakel tussen de organisatie en het datateam.

Het werk voeren we uit volgens de principes van Scrum om data science projecten flexibel en wendbaar houden. Zelfs met veranderende of nieuwe inzichten die tijdens het traject ontstaan, zorgen we op deze manier dat het team gericht blijft werken en aansluiting houdt met de wensen van de stakeholder. Zo bereiken we elk doel.

Adasco

06 1352 2610
Oostergracht 14,
3763 LZ Soest