Data Science & AI

De basis van de uiteindelijke applicatie wordt gevormd door het D² Platform. Het platform maakt het mogelijk om data op te halen uit interne en externe bronnen en deze beschikbaar te maken voor verdere verwerking. Daarnaast biedt het platform een bibliotheek aan (standaard)modules die in algoritmes, modellen en visualisaties gebruikt kunnen worden.

Voortbordurende op deze standaardmodules, worden er in de applicatie specifieke modellen en algoritmes ontwikkeld, die de vraag gaan beantwoorden.

Data Engineering

De basis van de uiteindelijke applicatie wordt gevormd door het D² Platform. Het platform maakt het mogelijk om data op te halen uit interne en externe bronnen en deze beschikbaar te maken voor verdere verwerking. Daarnaast biedt het platform een bibliotheek aan (standaard)modules die in algoritmes, modellen en visualisaties gebruikt kunnen worden.

Voortbordurende op deze standaardmodules, worden er in de applicatie specifieke modellen en algoritmes ontwikkeld, die de vraag gaan beantwoorden.

Project Management​

Wij werken volgens een Scrum-systeem. Scrum is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant. 

In Scrum werk je met een zelforganiserend en multidisciplinair ontwikkelteam in korte cycli aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli noemen we sprints. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten (in de Scrum guide ‘events’ genoemd) die het proces structuur geven. Daarnaast werk je in vaste rollen (ontwikkelteam, product owner, scrum master en stakeholder) en maak je gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals een product backlog en een scrumbord, die we lijsten noemen (in de Scrum guide ‘artefacts’ genoemd).

Do you want be a part of the future?

How can we be of service to you?